Senzitivní období od narození do tří let

04 uvod

V minulém článku, který jsme pro vás připravili, jsme se zabývali polarizací pozornosti, která je u dítěte velice žádoucí. Abychom však dokázali podpořit dítě tak, jak to zrovna potřebuje, je velice dobré mít povědomí o tom, jakými senzitivními obdobími dítě během svého vývoje prochází.

Dneska se budeme věnovat prvnímu senzitivnímu období od narození do tří let. Než se ale do toho ponoříme, pojďme si říct, co je to senzitivní období (resp. senzitivní fáze).

Senzitivní období je časově omezený úsek, ve kterém je dítě mnohem více citlivé a otevřené k naučení určité dovednosti. Na základě tohoto je dítě vnitřně povzbuzováno k opakování určité činnosti stále dokola tak dlouho, dokud se neobjeví nová dovednost. V senzitivním období dochází k osvojení dané dovednosti velmi rychle a snadno. Jakmile je tato dovednost naplněna, citlivost mizí.

Věk od narození do tří let je především o pohybu, řádu a řeči. Citlivost pro pohyb můžeme pozorovat záhy po narození našeho děťátka. Projevuje se vývojem manuální zručnosti, zlepšováním rovnováhy, zvládnutím chůze a následně i běhu. Všechny pohyby jsou vždy nejprve nevědomé, instinktivní a až následně se mění ve vědomé, záměrné úkony.

Na ukázce níže z knihy Absorbující mysl od Marie Montessori je na časové zachycen rozvoj pohybu (obrázek si můžete jako pdf stáhnout zde).

04 rozvoj-pohybu-nahled

Dalším rysem, který budete moct u svého dítěte pozorovat je citlivost pro řád (někdy označováno také jako citlivost pro pořádek – ne však ve smyslu úklidu). Jedná se o potřebu pravidelného režimu, díky kterému se dítě lépe přizpůsobuje a lépe vstřebává podněty z vnějšího světa.

Závěrem se ještě mrkneme na citlivost pro řeč, kterou si dítě ze začátku osvojuje neuvědoměle. Řeč je pro dítě tématem již během prvních dvou měsíců, kdy používá nejen sluch, ale také zrak (kolem čtvrtého měsíce můžeme sledovat dítě, jak upřeně pozoruje mluvící ústa).

Na následujícím diagramu je zachycen vývoje jazyka (pdf si můžete stáhnout zde)

04 vyvoj-jazyka-schema-nahled

Jednotlivá období citlivosti by se dala ještě dále rozdělit na dílčí citlivosti, které můžete snadno rozklíčovat jednoduše tak, že budete své dítě pozorovat. Např. v rámci citlivosti pro pohyb to může být snaha něco uchopit, přendávat z ruky do ruky, rukou otvírat a zavírat krabičky nebo skříňky, atd. Díky takovým zjištěním pak můžete aktivně připravit dítěti takové prostředí nebo předměty / pomůcky, které bude maximálně podporovat jeho přirozený vývoj.

Dalšími senzitivními obdobími, tedy obdobím 3 – 6 let, 6 – 12 let a 12 – 18 let se budeme detailněji zabývat zase příště.

Horáčková, Klára | S láskou, máma

Literatura:
MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl: vývoj a výchova dětí od narození do šesti let. Přeložil Radek GLABAZŇA. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1393-2.
ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-071-5.

 

 

CO BY VÁS MOHLO JEŠTĚ ZAJÍMAT?
Pomůcky pro nejmenší
 | První 3 měsíce života | Hnízdečka 0-7 měs.Didaktické hračky | Literatura

Hodnocení obchodu

Zobrazit všechna hodnocení >>
x