Senzitivní období od 3 do 6 let

Dneska navážeme na naše předchozí povídání o senzitivních fázích ve vývoji dítěte. V minulém článku jsme se věnovali období od narození do tří let, v tomto na něj navážeme a budeme se věnovat věkovému rozmezí od tří do šesti let.

Sama Maria Montessori charakterizovala začátek tohoto období jako přechod “od nevědomého tvoření k vědomé práci”. Dítě si nyní již dokáže vědomě a záměrně poradit se svým prostředím a tím cíleně prohlubovat, resp. zdokonalovat již získané schopnosti.

pohybliva_abecedaSkvělým příkladem je jazyk (citlivost pro řeč), který je spontánně rozvíjen až do pěti let. Dítě se již ve 2,5 letech dokázalo slovy vyjádřit, avšak nyní má stále velkou vnitřní potřebu zpřesňovat hlásky a dále rozšiřovat svou slovní zásobu. Mluvte s dítětem, i když Vám může přidat, že Vás nevnímá. Děti jsou jako houby a nadávají vše z okolí. Popisujte mu, co děláte. Představujte mu jeho okolí. Pojmenovávejte objekty.

Tento vnitřní motor pak kolem čtyř let dítě plynule přenese do senzitivní fáze pro čtení. Čtení navazuje na hry s písmeny, dítě zajímá, jak se které písmeno jmenuje a jak vypadá, je schopné rozlišovat začáteční a později i koncová písmena atd. Důležité však je citlivě dítě podporovat v tom, co ho zajímá. Přílišný tlak ze strany rodiče může naopak výsledek oddálit.

Dalším významným milníkem v tomto období je senzitivita pro společný život mezi dětmi. Dítě si začíná uvědomovat samo sebe a začíná vnímat, že je součástí nějaké sociální skupiny. Následně podle toho také dokáže jednat osvojuje si společenské způsoby chování. Toto probíhá především napodobováním společenského chování a je tak více než žádoucí představit dítěti takové chování, které chceme, aby přijalo za své.

Období od tří do šesti let Maria Montessori označuje obdobím tvůrčího zdokonalování prostřednictvím činnosti. Můžeme tak čekat, že naše děti budou v tomto období mít nutkavou potřebu všeho se dotýkat a neustále něco dělat rukama, protože v tomto období musí dojít ještě k dalšímu psychologickému rozvoji. Pokud nechcete, aby na něco dítě sahalo, nemějte to v dosahu nebo se toho nedotýkejte. Skvěle je tato potřeba vidět např. na telefonech či dálkovém ovládání. Čím více dítě přístroje vidí ve Vašich rukách, tím častěji je budou chtít po Vašem vzoru i do těch svých.

Celé téma o senzitivních obdobích uzavřeme v příštím povídání o fázích 6 - 12 let a 12 - 18 let.

Literatura:

MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl: vývoj a výchova dětí od narození do šesti let. Přeložil Radek GLABAZŇA. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1393-2. ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál, 1997. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-071-5.

Hodnocení obchodu

Zobrazit všechna hodnocení >>
x