Jak používat barevné destičky - „color box“?

Boxy s barevnými destičkami jsou jedním z vizuálně nejlákavějších Montessori
pomůcek.

Obr1_uchop - kopieRozdělují se čísly 1, 2 a 3 dle pořadí, jakým se dítěti představují (existuje ještě jeden doplňkový box – bez čísla). Obsahují různé množství odpovídajících barevných destiček, které jsou obdélníkového tvaru a s dřevěnými úchyty na boku pro snadnou manipulaci. Za tyto úchyty se destičky drží/přemisťují/pokládají/...

Základní dělení a v jakém věku pomůcku představit. Věkové doporučení je sice oficiální, ale přesto orientační! V realitě je pomůcka představována většinou dříve – dle zájmu dítěte (i od necelých dvou let). Používá se do věku šesti let a klidně i více – opět dle zájmu/dovedností dítěte.

Box č. 1

Obsahuje 6 barevných destiček: tři primární barvy – každou v páru. Červená,
modrá a žlutá. Obvykle jsou představeny dítěti ve věku 3 let.

Box č. 2

Obsahuje 22 barevných destiček: sekundární a terciární barvy – každou v
páru. Červená, modrá, žlutá, oranžová, zelená, fialová, hnědá, růžová, šedá, černá a
bílá. Obvykle jsou představeny dítěti ve věku 3 let.

Box. č. 3

Obsahuje 63 barevných destiček: devět barev v sedmi odstupňovaných
odstínech. Červená, modrá, žlutá, zelená, fialová, oranžová, hnědá, růžová a šedá.
Obvykle jsou představeny dítěti ve věku 4 let.

Doplňkový box obsahuje 32 párů barevných destiček: osm barev - každou ve čtyřech
odstínech. Červená, modrá, žlutá, fialová, zelená, hnědá, růžová a šedá. Obvykle jsou
představeny dítěti ve věku 4 let.

Účel – k čemu je pomůcka dobrá a co rozvíjí?

Obecně je hlavním účelem rozvíjení vizuálního smyslu pro barvy, často uváděn jako tzv. „chromatický smysl“. Díky manipulaci s jednotlivými destičkami rozvíjí také jemnou motoriku. Připravuje děti na výtvarné činnosti a v neposlední řadě rozvíjí i jazykové dovednosti (pojmenovávání barev). Tento materiál spadá pod senzorickou část Montessori osnov. Každý box dbá na určitou část rozvoje a proto se představuje dětem postupně dle číslování!

Box č. 1

– uvádí dítě do světa barev. Primární barvy jsou těmi základními, které nelze
získat smícháním jiných.

Box č. 2

– pochopení sekundárních a terciárních barev – vznikají „mícháním“ =
zkoumání vzájemného vztahu barev.

Box č. 3

– rozvíjení schopnosti existence barev v různých stupnicích odstínů.
Doplňkový box – rozšiřující pro další možnosti aktivit; zkoumání vzájemných vztahů
barev.


Jak dítěti pomůcku poprvé představit?

montessori barevné destičky

Popis boxu č. 3; obdobné je ale představení i ostatních.

  1. Pozvěte dítě do prostoru, kde běžně představujete pomůcky – nejlépe na kobereček (proč koberečky hrají důležitou roli, se můžete dočíst zde) a pojmenujte, s čím budete pracovat (box/barevné destičky). Box přeneste oběma rukama (na opačných stranách boxu – prsty pod krabicí a palci přes vrchol).

  2. Umístěte uzavřený box kousek od pravého horního rohu koberečku, sejměte víko, položte ho do pravého horního rohu a následně přesuňte samotný box na víko.


  3. Postupně vyndejte všechny destičky jedné barvy s pojmenováním základní barvy"tohle je zelená" a náhodně je pokládejte do středu koberečku.


  4. Následně najděte nejtmavší a nejsvětlejší destičky (jen dvě) této barvy. Položte je vedle sebe do středu, abyste poukázali na rozdíl v extrémech. Poté je náhodně dejte zpět ke zbytku.


  5. Vyberte nejtmavší destičku a umístěte ji do levého horního rohu koberečku. Najděte další nejtmavší a umístěte ji vedle první. Pokračujte tímto způsobem, dokud nebudou všechny destičky v pořadí od nejtmavšího po nejsvětlejší (zleva doprava).


  6. Opakujte to s každou barvou. Jednotlivé barvy pokládejte pod sebe.

 

Jaké aktivity je možné s pomůckou dělat?


Box č. 1 a 2 – aktivita č. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Box č. 3 – všechny níže uvedené aktivity. 

Jazykových variací je nespočet. Kreativitě se obecně meze nekladou.

Aktivita 1
Řazení od nejtmavší po nejsvětlejší 

Obr_Aktivita1.jpeg

Destičky s odstíny jednotlivé barvy položíme náhodně na kobereček. Nejtmavší destičku položíme do levého horního rohu. Dítě má za úkol pokládat vedle ní další nejtmavší odstín. Teprve po kompletním složení vyndáme další barvu a proces opakujeme. Obměna: Položíme nejtmavší odstín dané barvy, ponecháme mezeru a následně nejsvětlejší. Dítě má za úkol vyplnit odstíny barvy mezi tím.

 

Aktivita 2 
Hromadné řazení barev dokola

Obr_Aktivita2.jpegVezmeme nejtmavší destičky barev a položíme je dokola.
Dítě pokládá nejtmavší 
odstíny barev směrem ven.
Obměna: Vytvoříme si barevné kolo např. z papíru, které 
obsahuje nejtmavší odstíny jednotlivých barev a dítě skládá barvy kolem něj.

 

Aktivita 3 
Hromadné řazení barev pod objekt

Obr_Aktivita3.jpegPoložíme různé objekty dané barvy vedle sebe do řady. Dítě má za úkol najít danou barvu z boxu (tu pod objekt můžeme dát i my – jen jednu destičku) a skládat pod něj barevné odstíny – od nejtmavšího po nejsvětlejší.

 

Obr_Aktivita4_1.jpegAktivita 4 
Přiřazování barev k objektům

Umístíme objekt (motýlci; obrázky maleb známých malířů, atp.) a dítě hledá a přiřazuje barvy, které objekt obsahuje (objekt na levé straně, barvy na pravé).

 

Aktivita 5 
Přiřazování objektů k barvám

Obr_Aktivita5.jpeg - kopieUmístíme od každé barvy jednu destičku (ve stejném odstínu) do řady. Dítě hledá objekty stejné barvy a pokládá je pod barevné destičky.

 

 

Aktivita 6 
Jazykové hry

U seřazených odstínů, ale i náhodně položených můžeme dítě požádat např.: „podej mi nejtmavší zelenou a teď nejsvětlejší zelenou“ - každou si necháme dát do jedné ruky.
Nespočet obměn jazykových variací. Můžeme se zeptat: „Co to je to za barvu?“ Dítě odpovídá – zelená/světle zelená/tmavě zelená.

Aktivita 7 
Psaní

Seřadíme jednotlivé barvy pod sebe a dítě musí vedle na papír napsat, co je to za barvu.
Obměna: máme napsané názvy barev a dítě vedle položí destičku s danou 
barvou.

Aktivita 8 
Párování

Seřadíme jednotlivé barvy, dítě hledá stejnou do páru a pokládá ji vedle.

Aktivita 9 
Primární, sekundární a terciární barvy: „jaká barva vznikne, když...“

Pro starší děti můžeme vybrat dvě barvy (primární) a dítě přiradí další barvu, která vznikne jejich spojením (sekundární). Obměna: lze použít i opačně – vybrat sekundární barvu a přiřadit barvy primární.

Aktivita 10
Barevný had

Obr_Aktivita10.jpegStarší děti mohou tvořit velkého „hada“ dle barevného spektra.

Aktivita 11
Malování

Starší děti mohou dle seřazené řady odstínů malovat vedle na papír jednotlivé odstíny (vodovky, atp.)

 
ZAJÍMAVOSTI

• VŽDY PLATÍ SMĚR ZLEVA DOPRAVA (příprava na psaní)
• Pro dítě je VŽDY mnohem lehčí hledat nejtmavší odstín barvy – snadněji ho vidí a dokáže rozlišit!
• Izolujte často nejtmavší/nejsvětlejší – např. Aktivita č. 5 – nechat si dát destičky do dlaně – nechte vidět rozdíl.
• Montessori má pomůcky (v angličtině „materials“), nejsou to hračky.
• S Montessori pomůckami se pracuje! NEoznačuje se to oficiálně jako hraní nebo aktivity.

 

rina.montessoriTento článek pro Vás připravila:

Ambasadorka Rina

Rina je mámou dvouletého akčního týpka a dvou líných mopsíků. Před nimi posedlá cestováním, pracující v Česku i zahraničí. Její srdcovkou jsou knihy, dřevěné hračky, DIY aktivity a Montessori materiály, se kterými se setkala poprvé v Japonsku (2012). Montessori pedagogika jí je velmi blízká a bere ji jako nástroj v rodičovské cestě, než jako dogma. Má AMI asistentskou certifikaci pro věk 3-6 let, studuje pedagogiku a zaměřuje se na vzdělávání dětí.

Hodnocení obchodu

Zobrazit všechna hodnocení >>
x